užsakyti

užsakyti
2 užsãkyti tr. užtepti sakais: Lajuo[ja] indus iš vidaus, o su sakais užsãkija iš viršaus Ggr. \ sakyti; apsakyti; įsakyti; pasakyti; užsakyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • užsakyti — užsakýti vksm. Sūnùs užsãkė dai̇̃lininkui nutapýti tėvo portrètą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užsakyti — 1 užsakyti Š, NdŽ; N, Ser 1. tr., intr. Q43, M, J, P paskelbti, pranešti: Žmonės sujudo ženytis: šiandie penkerius užsakus užsãkė per pamokslą Jnšk. Bažnyčioj užsãko, kad tas ir tas vedasis su tokia ir tokia Krm. Mažulalę šiandien užsãkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsakymas — užsãkymas sm. (1) Š, NdŽ; N 1. CI503, R109, I → 1 užsakyti 2: Matai, tada čia buvo toks užsãkymas, kad neišeit vakare niekam iš namų Upt. 2. LL309, Ser → 1 užsakyti 3: Mūsų fabrikas gavo svarbų užsakymą rš. Stasė galvos linktelėjimu pakviečia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsakinėti — 1 užsakinėti NdŽ; Ser iter. 1 užsakyti. 1. Srv pranešinėti: Tuo tarpu ėjo keliu ubagas užsakinėdamas, kuomet atvažiuos kalėdoti BsMtII38. 2. liepti, įsakyti: Iš karto žusakinėjo sodint taboką, o palėkai žugindė Rod. Ana jau žusakinėja eit darban… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsakydinti — 1. cur. 1 užsakyti 1: Užsakus užsakydinau J. 2. refl. cur. 1 užsakyti 3 (refl.): [Turtingieji] didesnių miestų laikrodžius užsisakydino End. sakydinti; apsakydinti; atsakydinti; įsakydinti; išsakydinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsisakyti — 1 antsisakyti (ž.) tr. pasirinkti, pasiskirti: Tokią bjaurią pavardę antsisãkiusi: Šatrijos i dar ragana (apie M.Pečkauskaitės slapyvardį) Šts. sakyti; antsisakyti; apsakyti; atsakyti; dasakyti; įsakyti; išsakyti; nusakyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsakyti — 1 apsakyti tr. Š, NdŽ; MŽ25, N 1. Q33, SD228 papasakoti: Daug ką apsako seneliai žili iš tolimos praeities Mair. Jis man apsakė, kaip tuos raštus žmonės slapta rašą Žem. Tik anas gali gerai tau visa apsakyt Dv. Tenai jum apsakìs tokie senesni… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsakyti — 2 apsãkyti žr. 1 apsakinti: Viedrą apsãkijau, ir nebebėga Šts. Indų graižtvos seniau visumet buvo apsãkytos su sakais Šts. Įsviedė į pilį 600 vylyčių, su pakulomis ir smala apsakytų, degančių S.Dauk. sakyti; apsakyti; įsakyti; pasakyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžadėti — apžadėti, àpžada, ėjo tr. KI505, K 1. Q84, B, R66, MŽ88, BzB272, M, L, OGLII358, Rtr, NdŽ, KŽ pažadėti, prižadėti ką duoti ar padaryti (ppr. prisiekiant): Ir apžadėjo čia an tuo keliu pastatyti koplyčelę Gršl. Įsirgęs apžadėjo dveigį jautį ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsakyti — 1 atsakyti NdŽ 1. tr. SD214, H156, R, Sut, J, K, Š duoti informaciją į klausimą: Atsakau, atsakymą duomi R54. Ir va ką jis man atsakė paklaustas Blv. Kaip klausia, teip ir atsãko Ds. Klausiau ir jį, bet nieko neatsakė J.Jabl. Kurmonas atsãkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”